Клуб по шахмат, гр. Казанлък

Извършен бе цялостен ремонт на помещението за на ул. „Христо Стамболски“ № 12, предоставено за ползване от клуба по шахмат.