ул. „Стефан Караджа“, гр. Казанлък

През 2015г. се асфалтира ул. „Стефан Караджа" от бул. „23 Пехотен Шипченски Полк” до ул. „Стара планина”-2200 кв.м. на стойност 65583,36 лв. с ДДС;