ул. „Тимок“, гр. Казанлък

През 2015 г. е асфалтирана ул. „Тимок" - 1025 кв.м. на стойност 38337,12 лв. с ДДС