Центъра за настаняване от семеен тип №2, гр. Казанлък

Община Казанлък изгради като материална база три ЦНСТ и едно ЗЖ по проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, на стойност 2 379 650,18 лв. В рамките на 24 месеца са изградени, оборудвани и обзаведени три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с капацитет 12+2 деца на възраст от 3 до 18 години и едно Защитено жилище с капацитет 8 младежи над 18-годишна възраст.