Парк ул. „Батак“, гр. Казанлък

През 2014 г. бе направен мини парк на ул. „Батак“ с площ 560 кв.м