Филиал на Регионалната здравно-осигурителна каса, гр. Казанлък

В сградата на „ДКЦ – Поликлиника”, гр. Казанлък бе пребазиран филиалът на Регионалната здравно-осигурителна каса, който се помещаваше в ДДЯ № 5 „Детелина“. Това улесни много гражданите, предимно хора със сериозни здравословни проблеми, които след посещение при личен лекар е необходимо да заверят различни документи. Реконструкцията на новите помещения бяха извършени с общите усилия на Община Казанлък и РЗОК – Стара Загора.