ОДЗ № 17 „Славейче“, гр. Казанлък

За периода на настоящия мандат се извърши разкриване на яслена група към детската градина. Групата е с капацитет 24 деца, което дава възможност на майките да продължат спокойно своята трудова дейност.