Път Ръжена - Кънчево

Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа през 2013 г. - 13700 кв.м на обща стойност 180 509,18 лв., в която е включен: пътя Ръжена - Кънчево –1675 кв.м