ул. „Банянска“, гр. Казанлък

През 2015г. е извършено асфалтиране на ул.„Банянска" от ул. „Тракия” до ул. „Илинден”-2100 кв.м  и от ул. „Кенали” до ул. „Илинден”-1320 кв.м.;