Асфалтиране на алея за жил. блок 18 на ул. „Илинден“, гр. Казанлък

През 2015г. е извършено асфалтиране на алея за жил.блок на ул. „Илинден” №18-770кв.м.