ул. „Илинден“, гр. Казанлък

През 2015г. е асфалтирана ул. „Илинден” от ул. „Банянска” до ул. „Петрова нива”-2200 кв.м.