Алея до жил. блок 30 кв. „Изток“, гр. Казанлък

Асфалтиране на алея до  жил.блок 30 кв. „Изток" 1625 кв.м на стойност 46248,00 лв. с ДДС- 2015 г.