Алея за жил. блок 1,4,5 кв. „Васил Левски“, гр. Казанлък

 Асфалтиране на алея за жил.блок 1,4,5 кв."В.Левски" на стойност 112012,32 лв. с ДДС - 2015 г.