ул. „Витоша“, с. Черганово

През 2012г. е извършено асфалтиране на ул."Витоша", дължина 200м., широчина 6м в с.Черганово;