ул. „Никола Странджата“, гр.Шипка

През 2014г. е извършено изкърпване на ул. "Никола Странджата", гр. Шипка - 550 кв.м на стойност 10 604 лв. с ДДС