ул. „Мир“, с. Кънчево

През 2014 г. е извършено частично преасфалтиране на ул. Мир" 450 кв.м, с. Кънчево  на стойност 8890 лв. с ДДС