ул. „Орешака“, гр. Казанлък

Преасфалтиране ул. „Орешака“ от ул. „Капрони“ до тенискортове с площ 3430 кв.м и на стойност 76 808,45 лв., след подмяна на водопровода и газифициране.