ул. „Капрони“, гр. Казанлък

Асфалтиране на държавен път I5 – ул. „Капрони” на стойност 230 000 лв.