ул. „Ген. Драгомиров“, гр. Казанлък

През 2012г. е асфалтирана ул. „Ген. Драгомиров", гр.Казанлък - 2900 кв.м.