ул. „Бузлуджански конгрес“, с. Енина

Изграждане на улица „Бузлуджански конгрес“, с. Енина – 1300 кв.м, на стойност 76 050,08 лв. През 2013г. е извършено частично асфалтиране по ул. "Бузлуджански конгрес", с. Енина – 1300 кв.м. на стойност 17 307 лв. с ДДС.