ул. „Александър Стамболийски“, гр. Казанлък

През 2012г. е асфалтирана ул."Александър Стамболийски", след подмяна на водопровод /от бул."23ПШП" до ул."Войнишка"/ - 2900 кв.м.; Премахнати са старите липи и е извършено цялостно озеленяване на ул. „Ал. Стамболийски”