ул. „М. Палаузов“, с. Бузовград

Асфалтиране ул. „А. Страшимиров“, с. Бузовград – 850 кв.м и ул.“М. Палаузов“от ул. „Бенковски“ до ул. „Балкан“, с. Бузовград - 1000 кв.м, на стойност 60 257,64 лв.