Път с.Черганово - с.Овощник

Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа - 13700 кв.м на обща стойност 180 509,18 лв., в която е включен пътя с.Черганово - с.Овощник до тополите -2102кв.м.