Мост над река Тунджа за с. Розово

Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа - 13700 кв.м на обща стойност 180 509,18 лв., в която е включен Мост над р.Тунджа за с. Розово – 720 кв.м