ул. „Старозагорска“, гр. Казанлък

През 2012г. е преасфалтирана ул. "Старозагорска" - 5700 кв.м.