Пространство пред Съдебната палата, гр. Казанлък

През 2013г. е извършено благоустрояване на пространството пред Съдебната палата.