Градинки зад Универмага, гр. Казанлък

Основен акцент в работата на община Казанлък през 2012 г. по благоустрояването и озеленяването беше насочена към входовете на града и централната градска част. В това направление се реализира оформянето на зелените градинки зад универмага.