Зелена разделителна ивица бул. „Княз Алекасандър Батенберг“, гр. Казанлък

Основен акцент в работата на община Казанлък през 2012 г. по благоустрояването и озеленяването беше насочена към входовете на града и централната градска част. В това направление се реализира изграждане на зелена разделителна ивица на бул. „Княз Алекасандър Батенберг".