ул. „Гладстон“, гр. Казанлък

През 2012г. е преасфалтирана ул. „Гладстон" /от. ул. „Стефан Караджа"  до ул. „Вожели" -3400кв.м.