ул. „Стара планина“, гр. Казанлък

Асфалтиране на ул. "Стара планина" от ул. "Хр. Ботев" до ул. "Ал. Стамболийски" – 2600 кв.м на стойност 55 286 лв. с ДДС.