ул. „Надканижа“, гр. Казанлък

През 2014 г. е извършено асфалтиране на ул. "Надканижа" в гр. Казанлък на стойност 52 168 лв. с ДДС.