Тротоари и зелени площи на ул. „Хан Крум“ и ул. „Ген. Гурко“ , гр. Казанлък

През 2014г. са възстановяване на тротоарните настилки и зелените площи на ул. „Хан Крум“ и ул. „Генерал Гурко“ -110 кв.м.