ул. „Цар Симеон Велики“, гр. Казанлък

През 2013г. преасфалтирането  централната част от града обхваща и улицата „Цар Симеон Велики“