Входно-изходна ивица гр. Казанлък - изток

Изграждане на входно-изходна ивица гр. Казанлък - изток