ул. „Мазалат“, гр. Казанлък

През 2012г. е преасфалтирана ул. „Мазалат" от ул. „Христо Ботев" и ул. „Цар Петър" до ул. „Кайнарджа"/- 4410 кв.м.